PRIVACY VERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

LEDEN INFORMATIE

Wij tonen op onze websites foto’s van onze leden en soms vermelden wij daarbij namen of teams waarin onze leden uitkomen. Gegevens van personen die daar bezwaar tegen maken worden niet getoond. Bezwaar maken tegen het tonen dient te gebeuren middels een e-mail aan de voorzitter.

OVERIGE JURIDISCHE INFORMATIE

Volleybalvereniging NIVO betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Volleybalvereniging NIVO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Volleybalvereniging NIVO of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Volleybalvereniging NIVO. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Volleybalvereniging NIVO.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Volleybalvereniging NIVO heeft een ledenadministratie waarin wij de volgende gegevens bewaren :

  • - NAW gegevens
  • - Telefoonnummer
  • - Geboortedatum
  • - NeVoBo nummer
  • - Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer is alleen inzichtelijk voor de penningmeester en de ledenadministratie. De andere gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de bestuursleden. Per team wordt er aan het begin van het seizoen een teamkaart gemaakt met daarop email adressen en telefoonnummers voor de coaches en trainers.

Als een lid zich uitschrijft worden alle gegevens van deze persoon binnen een week uit de ledenadministratie verwijderd.